marthel.pl / dystrybucja / o firmie winbond / produkty / układy ISD / zapis wielopoziomowy

Technologia nieulotnego zapisu (przechowywania) danych w postaci wielopoziomowej (quasi - analogowej), została opracowana przez firmę ISD i była znana pod nazwą ChipCorder. Zrewolucjonizowała systemy zapisu dźwięku i spowodowała gwałtowny rozwój rynku produktów "dźwiękowych", tzn. wykorzystujących możliwość zapisu, przechowywania i odtwarzania dźwięku. Umożliwia osiągnięcie bardzo dużej gęstości zapisu, wysokiej jakości reprodukcji dźwięku i zintegrowania wszystkich funkcji w pojedynczym układzie scalonym przy jednocześnie niskim poborze mocy.

W konwencjonalnych rozwiązaniach zapisu dźwięku dokonuje się najpierw próbkowania sygnału dźwiękowego (z określoną częstotliwoscią próbkowania), następnie cyfrowego kodowania wartości próbek, ewentualnej kompresji cyfrowej i dopiero wtedy dokonuje się zapisu kodu binarnego do pamięci cyfrowej. Przy odtwarzaniu dokonują się operacje odwrotne. W przypadku kwantowania 256 poziomowego, jakie powszechnie stosuje się w telekomunikacji, jedna próbka sygnału dźwiękowego jest zapisywana w postaci 8-bitowej, czyli zajmuje 8 komórek pamięci cyfrowej o zapisie 2-poziomowym (binarnym) - rys.1


 
Tradycyjne przechowywanie
  • Przechowuje 1 z 2 poziomów napięcia
  • 1 bit danych w komórce
Przechowywanie wielopoziomowe
  • Przechowuje 1 z 256 poziomów napięcia
  • Ekwiwalent 8 bitów w komórce

Rys.1. Technologia przechowywania wielopoziomowego
Digital Storage - przechowywanie cyfrowe 2-poziomowe
Multilevel Storage - przechowywanie wielopoziomowe


W technologii zapisu wielopoziomowego w każdej komórce pamięci można przechowywać 1 z 256 poziomów napięcia, co odpowiada kwantowaniu 8-bitowemu. Zatem wartość pojedynczej próbki dźwięku można w tym przypadku przechowywać w pojedynczej komórce, co powoduje 8-krotne zwiększenie gęstości zapisu. Jednocześnie upraszcza się proces zapisu i odtwarzania, gdyż nie ma potrzeby stosowania kodeków cyfrowych. Umożliwia to umieszczenie w jednym układzie wszystkich bloków funkcjonalnych niezbędnych do adresowanego zapisu i odtwarzania dźwięku. Dźwięk jest zapisywany w swojej naturalnej postaci, co umożliwia uzyskanie jego bardzo dobrej jakości. Dzięki dużej gęstości zapisu możliwe jest osiągnięcie czasów trwania dźwięku od 10 sekund do 16 minut w pojedynczym układzie scalonym.

Ze względu na zintegrowanie w jednym układzie scalonym wielu funkcji, aplikacje są bardzo oszczędne. Do uzyskania pełnosprawnego adresowanego systemu nagrywania/odtwarzania niezbędne jest, w najprostszym przypadku, podłączenie jedynie mikrofonu, głośnika, baterii zasilających oraz kilku rezystorów i kondensatorów.